EVDEN ÇALIŞMAYA HAZIR MISINIZ?

Personeline evden çalışma imkânı vermek isteyen kuruluşlar için özel olarak hazırladığımız hizmet paketimiz siber güvenlik risklerinizi azaltır ve karşılaşmanız muhtemel kapasite sorunlarını önceden tespit etmenizi sağlar.

“Evden Çalışmaya Hazır Mısınız?” hizmetimizle ilgili ayrıntıları ve ücretlendirmeye ilişkin notumuzu paylaşmak isteriz.

Hizmete aşağıdaki çalışmalar dahildir:

Uzak bağlantı stres testleri: Mevcut bağlantı türleriniz ve uzak çalışacak personel sayısını baz alan testlerle sorun yaşanması muhtemel noktaları ortaya çıkartır.
Bu aşamada kuruluşunuzun mevcut yapısında uzak bağlantıların nasıl kabul edileceği, bunların güvenlik ve güvenilirlik seviyeleri ile kaldırabilecekler kapasite belirlenir. Mevcut yatırımla kapasite artışı sağlayacak değişiklik önerileri ve mevcut yapının kaldırabileceği bağlantı tür ve sayıları raporlanır.

SO/HO güvenlik testleri: Uzak ofis veya evden çalışan personelin sahip olduğu sistemleri etkileyebilecek güvenlik açıkları tespit edilerek gerekli sıkılaştırma tedbirlerinin alınması sağlanır.

Bağlantı güvenliği testleri: Kullanılan VPN bağlantısının güvenlik seviyesi test edilerek iyileştirme önerileri sunulur. Bunun yanında kuruluş içerisinde bulunan uygulamaların kabul ettiği bağlantı türlerinin (Örn. RDP, vb.) güvenli alternatifleriyle değiştirilmesi için yapılması gerekenler belirlenir.

Active Directory ve kullanıcı hesabı güvenliği: Active Directory’nin doğru yapılanması ve kullanıcı hesaplarının güvenliği konusunda bir denetim yapılarak iyileştirme önerileri sunulur.

SIEM kurallarının iyileştirilmesi: Evden çalışma modeline ve uzak bağlantılardan doğabilecek tehlikeleri tespit edebilecek SIEM alarm kuralları test edilir ve yeni yapıda gerekli olan yeni kurallar belirlenir.

Buluta göç danışmanlığı: Bazı durumlarda kuruluş bünyesinde bulunan sistemlerin kapasiteleri yeterli olmayabiliyor. Bu şartlarda, örneğin yeni bir sunucu yatırımı yapmak yerine bazı sistemlerin buluta taşınması daha mantıklı olabiliyor. Bu çerçevde hangi sistemlerin buluta veya veri merkezine taşınabileceğinin tespit edilmesi ve bu kapsamda hizmet alınacak veri merkezinin uyması gereken asgari teknik standartlarının belirlenmesi için bir çalışma yapılır.

Bu hizmetler tek bir paket halinde ve aşağıdaki proje planına göre verilmektedir;

1) Durum değerlendirmesi
Mevcut durum değerlendirmesi aşağıda listelenenlerin de dahil olduğu birçok farklı başlıkta yapılır. Bu aşamada kuruluşun mevcut yapısı ile uzaktan çalışma için gereksinimlerin ne derece karşılanabileceği ortaya çıkartılır. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerin bazıları şunlardır;

  1. Kuruluş bünyesinde bulunan uzak bağlantı seçenekleri (VPN, RDP, vb.) belirlenir.
  2. Çalışanların dışarından kullanmaları gereken uygulama ve sistemlerin teknik olarak kabul edebileceği bağlantı türleri listelenir
  3. Bağlantı alternatifleri güvenli ve riskli olarak sınıflandırılır
  4. Uzaktan kabul edilmesi gereken azami bağlantı sayısı belirlenir
  5. Ağ altyapısının kabul etmesi gereken azami kapasite değerleri belirlenir

2) Teknik testlerin gerçekleştirilmesi
Kuruluş altyapısı ve sistemlerinin uzaktan çalışması gereken personele ne derecede hizmet verebileceğini görmek için teknik testler yapılır. Testlerin amacı kabul edilebilecek azami dış bağlantı sayısı, eş zamanlı çalışma, vb. şartların simüle edilerek kapasite sorunu yaşanabilecek değerlerin tespit edilmesidir. Bu değerleri iyileştirmek için yapılması gereken konfigürasyon değişiklikleri ve iyileştirme önerileri raporlanır.

3) Denetim çalışmalarının yapılması
Uzaktan çalışmanın getireceği riskleri azaltmak için gerekli yapı, süreçler ve idari durum denetlenir. Uzaktan çalışma sırasında gerekli olacak çalışan performans takibi ve proje koordinasyonu gibi konularda alınması gereken tedbirler belirlenir.

4) Raporlama
Yapılan bütün çalışmalar, iyileştirme önerileriyle birlikte raporlanır.

5) Kontrol testlerinin yapılması
Çözüm ve iyileştirme önerileri uygulandıktan sonra kontrol testleri yapılarak iyileştirme sonrası durum raporlanır.

Ücretlendirme: Krizi ticari fırsata çevirmek isteyenlerden farklı olarak ve bulunduğumuz dönemin hassasiyetine istinaden bu hizmetlerimizi standart fiyatlarımıza %20 indirim yaparak ücretlendiriyoruz.

Başa dön