POWERSHELL KULLANARAK BİLGİSAYARI DOMAIN YAPISINA DAHİL edin

PowerShell kullanarak bir bilgisayarı Domain yapısına nasıl dahil edebiliriz?

Öncelikle PowerShell, Microsoft’un otomasyon ve betik yapısıdır. Denetim ve sistem yönetimi işlemlerini hızlandıran, kolaylaştıran ve kayıt altına alınmasına imkân veren kullanımı ile olay müdahalesi ve sızma testi süreçlerinde de büyük kolaylık sağlar.

PowerShell kullanarak bir bilgisayarı Domain yapısına dahil etmek mümkündür. Bunun için “Add-Computer” komutu kullanılır.

Domain’e dahil olmayan bir bilgisayar:

Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Add-Computer -DomainName komutları ve domain adı (örnekte SPARTA.local olarak görülmektedir) yazılarak istenen bilgisayarın domaine eklenmesi sağlanabilir.

Bilgisayarı yeniden başlatmak için de PowerShell kullanılabilir.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, yeniden başlatma işlemi için kullanılacak komut “Restart-Computer“dır.

Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra Domain yapısına dahil olacaktır.

Bilgisayarın Domain yapısına doğru şekilde eklendiğinden emin olmak için (Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).PartOfDomain komutu kullanılabilir:

PowerShell kullanımı hakkında farklı yazılar okumak ve daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Teknik Yazılar
Başa dön